Bitcoinbetalningar

Bitcoinbetalningar accepteras enligt följande:

  • Betalningar i bitcoin som motsvarar ett värde av upp till 300 kr accepteras när transaktionen mottagits av mottagarenheten.
  • Betalningar i bitcoin som motsvarar ett värde mellan 300 kr och 1000 kr accepteras när den första bekräftelsen kommit till mottagarenheten. (Första blocket)
  • Betalningar i bitcoin som motsvarar ett värde över 1000 kr accepteras när ett visst antal bekräftelser kommit, vilket bestäms från fall till fall.


  • Huvudsida